zeroo-eu-logo.fw_20161020143136

Disclaimer NL

Lees de onderstaande voorwaarden zorgvuldig voordat u producten koopt bij Zeroo:

 

 

Door het bestellen van een van onze producten (Zeroo), gaat u akkoord met deze voorwaarden. De koper begrijpt dat producten van Zeroo uitsluitend worden aangeboden voor gebruik als of ten behoeve van: kruiden specimen, legitieme onderzoek, wierook, educatieve en/of decoratieve doeleinden.  De koper van de Zeroo producten begrijpt dat de producten "niet voor menselijke consumptie" worden verkocht. Zeroo en haar agenten aanvaarden geen enkele vorm van aansprakelijkheid, direct of anderszins, voor het gebruik van onze producten in welke vorm dan ook. Alle informatie verstrekt door Zeroo of haar agenten, via e-mail, telefoon, fax, of andere vormen van overdracht, met inbegrip van eventuele koppelingen naar of van deze site is puur voor onderwijsdoeleinden en moet nooit worden geïnterpreteerd als een aanbeveling voor een specifieke behandelingsplan, product of aanbeveling. Wij maken geen enkele aanname of aanbeveling met betrekking tot het legaal zijn van onze producten of informatie buiten Nederland. Wij maken geen veronderstelling of aanbeveling dat de informatie of producten, waarnaar wordt verwezen beschikbaar, passende zijn, of juridische buiten Nederland zijn. De persoon of personen die producten bestellen begrijpen dat zij de wetten in hun stad, staat of land zelf moeten onderzoeken.  Noch Zeroo, noch enige van haar directeuren, werknemers of agenten is aansprakelijk voor schade van welke aard die voortvloeit uit of in verband staat met het gebruik van deze site of de producten, met inbegrip van compenserende, directe, indirecte of gevolgschade.  Bij het bestellen van onze producten dient de klant 18 jaar of ouder te zijn. Bij indiening van een bestelling gaat de klant akkoord met deze disclaimer en de algemene voorwaarden en bepalingen. 2019 Zeroo ©

Deze website is niet geëvalueerd door de Voedsel en Waren Autoriteit (Nederlandse FDA). Alle producten die worden aangeboden op deze website zijn niet bedoeld voor diagnose, behandelen, genezen, verzachten, of om een ziekte te voorkomen.  

 

Er is een Novel Food Regulation van kracht voor Tongkat Ali  (Eurycoma longifolia). Dit is vastgelegd in “regulation 258/97” onder Eurycoma longifolia. Bij aankoop van Tongkat Ali geeft u aan kennis genomen te hebben van de Novel Food Regulation voor Eurycoma longifolia van de Europese commissie.